Wie ben ik en hoe werk ik

Vertrouwen, positieve vrijheid en ruimte

Al op jonge leeftijd kwam ik in aanraking met leren en het leven leren te leven. Ik kwam erachter dat niet alles volgens voorop gezette plannen te realiseren is. Het leven loopt soms zoals het loopt. Vanuit een warme jeugd waar ruimte en vrijheid was, leerde ik zelf het speelveld van het leven te herkennen. Af en toe eens lekker buiten de lijntjes kleuren, omdat dit soms gewoon nodig was. De perfecte tekening bestaat niet. Een tekening is niet perfect als er niet een klein beetje buiten de lijntjes gekleurd kan worden. Met de nadruk op het kan. Het hoeft niet. Ik ben opgegroeid met de gedachte dat je vrijheid hebt en niet krijgt en ben groot geworden in een omgeving waar het vertrouwen groot was. Het gedachtegoed wat hieruit is ontstaan geef ik een plek in mijn leven. Men heeft positieve vrijheid en ruimte. Niet alleen ikzelf, maar ook de ander.

190808 Ivo-8

Echt contact

Uiteraard zijn er wel grenzen. Met name de ondergrens is belangrijk te bepalen. De vrijheid eindigt daar waar die voor de ander begint, zegt men wel eens. Samen werken en samenwerken zijn twee verschillende dingen. Een relatie, echt (authentiek) contact is voor mij belangrijk om samen te kunnen werken. Vragen stellen is mijn tweede natuur om vervolgens te kunnen luisteren. Zo kom ik snel achter iemands bedoeling en overtuigingen. Dit geeft richting aan de samenwerking. Vanuit een waarderend perspectief ga ik op zoek en maak ik mijn analyse. Tijdens die analyse komt mijn onafhankelijke opstelling van pas. Onafhankelijk wil niet zeggen: zonder relatie. Juist vanuit verbinding kom ik tot een aanpak en strategie. Van daaruit maak ik met een organisatie, samen met mensen, snel, maar soms ook juist bewust vertragend, stappen. De organisatie maakt vanuit het samen reflecteren en leren de ontwikkeling door.

Stap voor stap

Met een lerende insteek heb ik ruime ervaring opgedaan in verschillende rollen binnen het onderwijs en daarbuiten. Als trainer, als coach, als docent-coach en als ontwikkelaar. Van leidinggevende van een team, naar een locatie, naar leider van een scholengemeenschap. Transformeren, reorganiseren en saneren behoren allen tot mijn ervaring. Via de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Groningen startte ik in 2001 in het onderwijs, waar ik les gaf in het vmbo en havo/vwo. Vervolgens heb ik mijn loopbaan voortgezet als adjunct-directeur op een daltonschool voor vmbo en havo. De kennismaking met daltononderwijs heeft mijn visie op onderwijs en organiseren positief beïnvloed. In die periode heb ik de Master Educational Management aan de NSO in Amsterdam afgerond. Daarna heb ik gefunctioneerd als directeur en algemeen directeur van een scholengemeenschap. Tijdens mijn studie heb ik onderzoek gedaan hoe te komen tot een professionele cultuur waar feedback geven in hoge mate aanwezig is en wat voor leiderschap daarvoor nodig is. Ik pluk nog elke dag de vruchten van de inzichten die ik toen heb opgedaan.

Verantwoordelijkheid en verantwoording

Mensen ervaren mij als een energiek, integer en een direct persoon met oog voor de mens achter de functionaris. Tegelijkertijd communiceer ik duidelijk en ben ik resultaatgericht. Ik werk vanuit een helder verwoorde visie en filosofie. Van hieruit wordt de organisatie opgelijnd. In die organisaties zijn verantwoordelijkheden belegd bij de mensen die de werkzaamheden daadwerkelijk dienen uit te voeren. Men neemt verantwoordelijkheid en legt verantwoording af. Er is sprake van gespreid en gedeeld leiderschap en gedeelde sturing met oog voor elkaars verschillende verantwoordelijkheden, rollen en posities. Indien dit nog niet het geval is, dan bewegen we daar naartoe.

Resultaat en persoonsontwikkeling

Persoonsontwikkeling en het resultaat is binnen mijn visie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen als je kijkt naar onderwijs en het leren van kinderen, maar juist ook als je kijkt naar de totale organisatie. Oog hebben voor de mens en de persoonlijke ontwikkeling van mensen in samenhang met het behalen van resultaten is mijns inziens noodzakelijk.  De beoogde bedoeling realiseer je makkelijker als je de organisatie en het bijbehorende gedrag in samenhang met de bedoeling afstemt. Ik ben van mening dat een organisatie congruent gedrag moet vertonen. Gedrag dat in lijn is met hetgeen ze wil bereiken. Ik help graag om deze stappen te maken.

Neem contact op

Hierover verder praten? Een verkenning aangaan om te onderzoeken of we iets voor elkaar kunnen betekenen?

Neem dan contact op via info@ivoomlo.nl | 06 – 27 11 29 96